fbpx

Mô hình AIDA là gì? Vai trò và Ví dụ về mô hình AIDA trong Marketing?

Nội dung

Mô hình AIDA, viết tắt của Attention – Interest – Desire – Action, là một hệ quy chiếu quan trọng trong lĩnh vực tiếp thị. Mô hình này giúp các chuyên gia tiếp thị hiểu rõ hơn về quá trình tác động đến tâm trí khách hàng và thúc đẩy họ mua hàng. Hãy cùng Terus tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Mô hình AIDA là gì? Vai trò và Ví dụ về mô hình AIDA trong Marketing?
Mô hình AIDA là gì? Vai trò và Ví dụ về mô hình AIDA trong Marketing?

I. Mô hình AIDA là gì?

Mô hình AIDA là một khung tham chiếu được sử dụng trong tiếp thị và quảng cáo để mô tả quá trình mà các thông điệp tiếp thị ảnh hưởng đến tâm trí khách hàng.

AIDA là viết tắt của  Attention – Interest – Desire – Action. Nó mô tả quá trình người dùng trải qua trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Bốn bước quan trọng, bao gồm sự Chú ý – Quan tâm – Mong muốn – Hành động, giúp bạn thuyết phục người khác một cách hiệu quả về những điều họ chưa biết.

Mô hình AIDA giúp các nhà tiếp thị xác định và tối ưu hóa quy trình tiếp thị của họ, từ thu hút sự chú ý đến mua hàng hoặc để đạt được các mục tiêu tiếp thị khác.

II. Ưu điểm của mô hình AIDA

Mô hình AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) có nhiều ưu điểm quan trọng trong lĩnh vực marketing hay quảng cáo, giúp các công ty và chuyên gia marketing tối ưu hóa chiến lược marketing của mình. Dưới đây là một số ưu điểm quan trọng của mô hình AIDA:

1. Tập trung vào khách hàng

Mô hình AIDA tập trung vào quá trình giao tiếp giữa công ty và khách hàng. Đầu tiên, nó thu hút sự chú ý đến khách hàng hoặc nhu cầu của họ, giúp tạo ra sự kết nối mạnh mẽ hơn.

2. Hướng dẫn chi tiết

Mô hình AIDA cung cấp một khuôn khổ chi tiết để bạn thu hút sự chú ý đến hành động cuối cùng. Điều này giúp cho việc tạo ra chiến lược tiếp thị có hệ thống, dễ theo dõi và đánh giá.

3. Có thể thích ứng

Mô hình AIDA có thể được sửa đổi và điều chỉnh cho phù hợp với từng ngành và trường học dựa trên thị trường. Ngoài hoạt động tiếp thị sản phẩm, điều này có thể áp dụng cho các dịch vụ, bài viết và thậm chí cả các chiến dịch chính trị.

4. Xây dựng sự hiểu biết

Mô hình AIDA giúp các công ty hiểu rõ hơn cách khách hàng suy nghĩ và phản hồi với các thông điệp tiếp thị. Điều này có thể dẫn đến việc điều chỉnh các chiến lược tiếp thị phù hợp với nhu cầu và mong muốn của họ.

5. Xây dựng niềm tin

Mô hình AIDA cho phép các công ty tạo dựng niềm tin với khách hàng bằng cách cung cấp thông tin hữu ích và tính xác thực đã được chứng minh. Sự quan tâm và mong muốn được tạo ra bằng cách thể hiện giá trị thực của sản phẩm hoặc dịch vụ.

6. Thúc đẩy hành động

Mô hình AIDA rõ ràng trong việc thúc đẩy hành động của khách hàng, chẳng hạn như mua hàng hoặc liên hệ. Nó giúp nâng cao hiệu quả tiếp thị và tạo ra một lượng lớn khách hàng tiềm năng.

Mô hình AIDA là công cụ tiếp thị và quảng cáo mạnh mẽ giúp doanh nghiệp thu hút và gắn kết với khách hàng. Nó giúp tạo ra sự chú ý, quan tâm, mong muốn, hành động và tạo ra một quy trình tiếp thị hoàn chỉnh và hiệu quả.

III. Vai trò của mô hình AIDA trong Marketing

Mô hình dữ liệu AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) đóng vai trò quan trọng trong tiếp thị và quảng cáo, cung cấp một cách hiệu quả để hiểu và quản lý quá trình giao tiếp giữa công ty và khách hàng. Dưới đây là vai trò quan trọng của mô hình dữ liệu AIDA trong tiếp thị:

1. Xác định quá trình tương tác

Mô hình AIDA giúp các công ty xác định hoặc phân tích các giai đoạn của quá trình tương tác với khách hàng. Điều này giúp họ hiểu rõ hơn cách khách hàng tương tác với các thông điệp tiếp thị và đưa ra quyết định mua hàng.

2. Tạo chiến lược tiếp thị

Mô hình AIDA là một khuôn khổ hữu ích để tạo chiến lược tiếp thị. Nó giúp công ty quyết định cách thu hút sự chú ý, khơi dậy sự quan tâm, khơi dậy ham muốn và khiến khách hàng hành động.

3. Tạo nội dung hiệu quả

Dựa trên mô hình AIDA, công ty có thể tạo nội dung phù hợp cho từng giai đoạn của quá trình tương tác. Nó giúp họ viết tiêu đề, mô tả sản phẩm và kêu gọi hành động phù hợp để tối ưu hóa hiệu quả tiếp thị.

4. Tăng hiệu quả quảng cáo

Mô hình AIDA là một công cụ quan trọng để lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo. Sử dụng cấu trúc AIDA, quảng cáo có thể thu hút sự chú ý, khơi dậy sự quan tâm và thúc đẩy người tiêu dùng mua hàng.

5. Đo lường hiệu quả

Mô hình AIDA cho phép các công ty đánh giá hiệu quả của hoạt động tiếp thị bằng cách theo dõi và đo lường sự chú ý, quan tâm, mong muốn hoặc mong muốn của khách hàng hoạt động Đo lường hiệu suất giúp họ hiểu rõ hơn về sự thành công của chiến lược tiếp thị và thay đổi chiến lược đó cho phù hợp.

6. Tạo kết nối sâu sắc

Mô hình AIDA giúp tạo ra sự kết nối sâu sắc, tương tác có ý nghĩa giữa công ty và khách hàng. Bằng cách đáp ứng từng bước của quy trình AIDA, các công ty có thể tạo ra trải nghiệm tích cực cho khách hàng.

Mô hình dữ liệu AIDA đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu và quản lý quy trình tương tác của khách hàng trong lĩnh vực tiếp thị. Nó giúp tạo ra một chiến lược tiếp thị có cấu trúc và hiệu quả, từ việc thu hút sự chú ý đến việc mua hàng.

IV. So sánh mô hình AIDA và AISAS

Mô hình AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) và mô hình AISAS (Awareness, Interest, Search, Action, Share) là hai trong số nhiều mô hình tiếp thị và quảng cáo khác nhau được sử dụng để hiểu hoặc hướng dẫn quy trình tiếp thị. Quá trình tương tác với khách hàng trong marketing. Dưới đây là so sánh giữa hai mô hình:

1. Mô hình AIDA (Attention, Interest, Desire, Action):

 • Attention (Chú Ý): Đây là giai đoạn đầu tiên nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng. Công việc là nâng cao nhận thức về sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Interest (Sự Quan Tâm): Khi đã thu hút được sự chú ý, bạn cần tạo ra sự quan tâm và hiểu biết sâu sắc hơn về sản phẩm hoặc dịch vụ. Ở giai đoạn này, bạn cố gắng thuyết phục khách hàng rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có giá trị đối với họ.
 • Desire (Lòng Muốn): Sau khi thu hút được sự quan tâm, mục tiêu là khiến khách hàng muốn mua hàng. Để tạo ra mong muốn, bạn phải thể hiện rõ ràng lợi ích và giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Action (Hành Động): Cuối cùng, bạn thúc đẩy khách hàng mua hoặc thực hiện một hành động khác. Bạn đưa ra lời kêu gọi hành động rõ ràng để khuyến khích họ mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

2. Mô hình AISAS (Awareness, Interest, Search, Action, Share):

 • Awareness (Nhận Biết): Mô hình Mô hình AISAS bắt đầu bằng việc tạo ra nhận thức về sản phẩm hoặc dịch vụ trong tâm trí khách hàng. Nhận thức có thể thông qua quảng cáo, mạng xã hội hoặc các hoạt động khác tạo ra nhận thức ban đầu.
 • Interest (Sự Quan Tâm): Khi nhận thức được tạo ra, mục tiêu là tạo ra sự quan tâm của khách hàng. Bạn phải làm cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình trở nên hấp dẫn để họ muốn tìm hiểu thêm.
 • Search (Tìm Kiếm): Trong giai đoạn này, khách hàng bắt đầu tìm hiểu về sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách tìm kiếm thông tin trực tuyến, đọc bài đánh giá hoặc tìm kiếm thêm thông tin.
 • Action (Hành Động): Sau khi nghiên cứu đầy đủ, khách hàng sẽ mua hàng hoặc thực hiện một số hành động cụ thể khác, chẳng hạn như đăng ký, đăng ký khách hàng hoặc tham gia.
 • Share (Chia Sẻ): Bước cuối cùng của mô hình AISAS là để khách hàng chia sẻ trải nghiệm của họ với người khác thông qua mạng xã hội, đánh giá hoặc đề nghị. Việc chia sẻ có thể giúp tạo tính lan truyền và khuyến khích hoạt động tiếp thị truyền miệng.

Cả hai mô hình đều giải quyết các bước chính trong quy trình tương tác với khách hàng nhưng có các cách tiếp cận hoặc tên gọi khác nhau. Việc lựa chọn mẫu tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể và mục tiêu tiếp thị của bạn.

V. Phân tích mô hình thông tin AIDA

1. A – Attention: Gây sự chú ý

Theo mô hình AIDA, bước đầu tiên là A (Attention) – tạo sự chú ý và hứng thú cho khách hàng mục tiêu.

Việc thu hút sự tò mò và chú ý ban đầu của những khán giả này đòi hỏi phải sử dụng nội dung, công cụ, phương pháp và kỹ thuật phù hợp để thu hút sự tò mò và chú ý của họ để họ ngừng tiếp thu thông tin bạn cung cấp.

Nghiên cứu gần đây từ nhóm nghiên cứu của ConvertArium . trong các trang kết quả tìm kiếm của Google (hoặc các trang kết quả của công cụ tìm kiếm - SERP) trên bảng xếp hạng hấp dẫn nhất cho thấy người dùng thường tập trung chủ yếu vào tiêu đề và mô tả của một bài viết SEO.

Do đó, để tăng khả năng thu hút sự chú ý của người dùng trong quá trình tìm kiếm, việc tìm kiếm thông tin, tiêu đề, mô tả trong bài viết phải được tối ưu hiệu quả.

2. I – Interest: Tạo sự hứng thú

Yếu tố quan trọng tiếp theo trong mô hình dữ liệu Barn là: Lợi ích cá nhân - Tạo căng thẳng. Đây thường là bước khó khăn nhất trong quá trình triển khai AIDA đối với các công ty.

Khi sự tò mò của đối tượng mục tiêu bị khơi dậy, các công ty buộc phải tìm cách tiếp tục. Khơi dậy sự quan tâm của họ đối với thương hiệu và sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Để hoàn thành bước này, các công ty phải có quyền truy cập sâu hơn vào dữ liệu ảnh hưởng đến nhu cầu của họ. , hoặc những lo lắng và nỗi đau ẩn sâu chưa được chạm tới.

Bạn và công ty của bạn có thể thực hiện những điều nói trên bằng cách đặt mình vào vị trí của khách hàng/người mua. và tự hỏi bản thân Hãy tự hỏi mình những câu hỏi "Tại sao?".

Tại đây, bạn có thể tạo nội dung hữu ích có thể khiến khách hàng mục tiêu của mình quan tâm hơn nữa.

3. D – Desire: Giai đoạn mong muốn

Bước D - Desire - Tạo ra ham muốn thường là một bước được thực hiện cùng lúc với sự quan tâm.

Khi bạn đánh thức những nhu cầu, mối quan tâm và nỗi đau tiềm ẩn của khách hàng mục tiêu, họ bắt đầu hình thành những điểm khó khăn—chìa khóa dẫn đến nhu cầu, mong muốn và mong muốn của họ. Muốn sở hữu một sản phẩm/dịch vụ.

Làm cho khách hàng mục tiêu của bạn biết lý do họ muốn sản phẩm/dịch vụ của bạn.

Trước hết, làm cách nào bạn có thể tận dụng lợi ích của sản phẩm/dịch vụ (chúng giải quyết được những vấn đề gì), cách giao tiếp, trình bày và tạo nội dung cũng như câu chuyện về thương hiệu? /product trong các kênh tiếp thị, quảng cáo.

Nó giúp nhắm mục tiêu, khách hàng hiểu được nhiều giá trị của sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu và biến giá trị thành nhu cầu.

4. A – Action: Hành động

Ở bước cuối cùng của mô hình AIDA - Hành động, bạn có thể khuyến khích khách hàng mua hàng nhanh hơn và dễ dàng hơn bằng cách giới thiệu một số phương pháp thuyết phục kèm theo lời kêu gọi hành động.

Cung cấp các lợi ích khi gọi điện: giảm giá, quà tặng cho đơn hàng đầu tiên, đăng ký lần đầu hoặc các ưu đãi bổ sung như giao hàng miễn phí, giảm giá cho đơn hàng tiếp theo,…

Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng để quá trình mua hàng trở nên thú vị hơn suôn sẻ và không bị gián đoạn kể từ thời điểm khách hàng bấm vào nút "Kêu gọi hành động" (CTA), khi đơn hàng được đặt thành công.

Thông báo và nhắc nhở khách hàng mục tiêu mua sản phẩm nhanh chóng vì các ưu đãi, khuyến mãi đã hết hạn, cơ hội cuối cùng để nhận lợi nhuận trong thời gian đó Giai đoạn này. mua sắm,…

VI. Ứng dụng mô hình AIDA trong Content Marketing

Áp dụng mô hình AIDA vào marketing để sản xuất các nội dung như bài viết SEO, email hay bài đăng trên mạng xã hội là “bí quyết” mà các nhà tiếp thị sử dụng để giảm tỷ lệ thoát, tăng mức độ tương tác và thu hút khách hàng. Khách hàng thực hiện hành động chuyển đổi. Vậy làm thế nào để triển khai content marketing theo tiêu chuẩn mô hình AIDA. Làm theo các bước dưới đây.

1. Attention – Xây dựng tiêu đề độc đáo

Để thu hút sự chú ý của khách hàng, trước tiên bạn phải tạo tiêu đề và mô tả hấp dẫn để “thu hút sự chú ý của người đọc”. Các yếu tố tạo nên dòng tiêu đề hấp dẫn và độc đáo mà bạn có thể sử dụng:

Nhấn mạnh tính khẩn cấp: Đây là một cách sử dụng hiệu ứng FOMO (Sợ bỏ lỡ cơ hội) để đánh đúng tâm lý. Nhóm khách hàng mục tiêu. Nhấn mạnh tính cấp bách của tiêu đề bằng những từ ngữ mạnh mẽ, kích thích người đọc và khiến họ muốn bỏ lỡ.

Cá nhân hóa nội dung: Một nghiên cứu của Statista cho thấy nội dung được cá nhân hóa đạt được 17,5% số lần nhấp so với 11,4% nội dung không được cá nhân hóa. Vì vậy, hãy nghiên cứu đặc điểm của khách hàng mục tiêu của bạn.

Khơi dậy sự tò mò: Bạn có thể khơi dậy sự tò mò bằng cách đặt câu hỏi cho độc giả. Lưu ý rằng các câu hỏi phải giải quyết được mối quan tâm và thắc mắc hiện tại của khách hàng, đồng thời đảm bảo bạn cung cấp câu trả lời trong bài viết.

Sử dụng Ưu đãi: Đừng ngại sử dụng những từ như "miễn phí" hoặc "quảng cáo" để thu hút sự chú ý của độc giả.

2. Interest – Khai thác mối quan tâm của khách hàng

Khi bạn đã thu hút thành công sự chú ý của người đọc, hãy hướng khách hàng quan tâm đến sản phẩm/dịch vụ bạn đang bán. Có nhiều ứng dụng nội dung khác nhau cho việc này:

Kể chuyện: Kể chuyện là một phương pháp đã được chứng minh vì nó đánh vào cảm xúc của con người. Nếu mọi người cảm thấy có mối liên hệ với câu chuyện của bạn, họ có thể sẽ muốn tìm hiểu sâu hơn.

Tập trung vào điểm yếu: Như đã đề cập ở trên, người tiêu dùng không ngừng tìm kiếm giải pháp cho vấn đề của họ. Nhiệm vụ của bạn là giúp họ tìm thấy chúng dễ dàng hơn. Do đó, hãy kết nối với khách hàng của bạn bằng cách nhấn mạnh những điều họ quan tâm.

Những từ ngữ có tính biểu cảm mạnh mẽ: Nếu bạn muốn thu hút sự chú ý của khách hàng, hãy tập trung chạm vào cảm xúc của họ bằng những từ ngữ có tính biểu cảm cao.

Bao gồm sự thật: Sử dụng sự thật là một cách giúp xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm với khách hàng của bạn. Bạn có thể sử dụng một số sự kiện hoặc số liệu thống kê thú vị để khiến người đọc quan tâm và ghi nhớ lâu hơn.

3. Desire – “Khơi dậy” mong muốn của khách hàng

Ở giai đoạn này, bạn cần làm cho khách hàng muốn sở hữu sản phẩm hoặc dịch vụ. Hãy nhớ: Bạn phải bán lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ chứ không phải tính năng.

Giả sử bạn đang tổ chức một hội thảo trên web về cách viết bài đăng trên blog. Thay vì nói: "Hội thảo trực tuyến này sẽ hướng dẫn bạn cách viết blog", bạn có thể bắt đầu bằng một câu hỏi. Ví dụ: "Bạn đang gặp khó khăn khi viết một blog hấp dẫn? Trong hội thảo trên web của chúng tôi, bạn sẽ tìm hiểu các bí quyết tạo nội dung blog hấp dẫn, tỷ lệ chuyển đổi X2 và cách tiết kiệm thời gian ngay lập tức.”

4. Action – Kêu gọi hành động

Ở bước cuối cùng của mô hình AIDA, kỹ thuật CTA xác định xem khách hàng có thực hiện hành động chuyển đổi hay không.

VII. Đo lường hiệu quả của mô hình AIDA

1. Giai đoạn Attention

Giúp bạn biết kênh nào đang hướng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn.

Công cụ được sử dụng: Số lần hiển thị và Tỷ lệ nhấp (CTR) để xem liệu mọi người có chú ý đến nội dung của bạn hay không.

2. Giai đoạn Interest

Đo lường mức độ tương tác tổng thể của trang web của bạn để xem liệu khách hàng có thực sự quan tâm đến nội dung bạn đang chia sẻ hay không.

Công cụ được sử dụng:

 • Lượt truy cập: Đây là số phiên mà khách truy cập dành trên trang web.
 • Thời gian trung bình trên trang: Thời gian khách truy cập dành trên trang để đọc một bài viết.
 • Nguồn lưu lượng truy cập: Công cụ tìm kiếm, lưu lượng hiển thị, giới thiệu từ các trang web khác dẫn đến.
 • Tỷ lệ thoát (BR): Tỷ lệ phần trăm những người truy cập trang web của bạn không nhấp vào gì và rời đi. Con số càng cao thì cam kết của bạn càng thấp. Vì vậy hãy đảm bảo chỉ số này càng nhỏ càng tốt.

3. Giai đoạn Desire

Đo lường ở giai đoạn này thực sự giúp khách hàng tìm hiểu và dành thời gian cho sản phẩm, dịch vụ của bạn.

Công cụ được sử dụng:

 • Lượng khách truy cập trở lại: Đây là số người không phải là khách đến thăm lần đầu. Nó giúp đo lường quy mô đối tượng.
 • On-site search (Tìm kiếm tại chỗ): Lượng tìm kiếm những từ khóa nội bộ khác trên trang web của bạn.

4. Giai đoạn Action

Bước này sẽ giúp bạn theo dõi chuyển đổi của mình. Nếu tất cả các số liệu khác đều tốt nhưng tỷ lệ chuyển đổi thấp thì có thể có vấn đề.

Công cụ được sử dụng:

 • Lượt tải xuống tài liệu.
 • Lượng khách hàng để lại thông tin liên lạc.
 • Lượng tin nhắn đổ về box chat.

VIII. Tổng kết

Bài viết là các thông tin về Mô hình AIDA và vai trò cũng như ví dụ về mô hình AIDA trong Marketing mà Terus muốn gửi đến cho quý đơn vị đang hợp tác đến Terus và bạn bè doanh nghiệp của Terus. Hi vọng bài viết có thể giúp ích được cho bạn, cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết.

Nếu bạn có bất cứ yêu cầu gì về Terus có thể liên hệ Terus tại đây nhé!

Theo dõi Terus tại:

 1. Facebook
 2. Instagram
 3. Pinterest
 4. Behance
 5. Twitter/X

FAQ - Giải đáp các thắc mắc liên quan đến Mô hình AIDA

1. Mô hình AIDA trong marketing là gì?

Mô hình AIDA là một khuôn khổ tiếp thị được sử dụng rộng rãi, đại diện cho các giai đoạn mà người tiêu dùng trải qua trong quá trình đưa ra quyết định mua hàng. AIDA là viết tắt của Sự chú ý, Quan tâm, Mong muốn và Hành động.

Nó vạch ra một lộ trình tuần tự mà các nhà tiếp thị có thể đi theo để tạo ra các chiến dịch tiếp thị hiệu quả và hướng dẫn người tiêu dùng từ chỗ chưa biết về sản phẩm hoặc dịch vụ đến hành động và mua hàng.

2. Vai trò của mô hình AIDA trong Marketing là gì?

Mô hình AIDA đóng một vai trò quan trọng trong Marketing bằng cách cung cấp một khuôn khổ có cấu trúc để tạo ra các thông điệp tiếp thị thuyết phục và hướng dẫn người tiêu dùng trong quá trình ra quyết định.

Nó giúp các nhà tiếp thị hiểu được các giai đoạn mà người tiêu dùng trải qua và cho phép họ điều chỉnh các nỗ lực tiếp thị của mình để thu hút sự chú ý, tạo ra sự quan tâm, tạo ra mong muốn và cuối cùng là thúc đẩy hành động.

3. Mô hình AIDA hoạt động như thế nào trong Marketing?

Mô hình AIDA hoạt động bằng cách giải quyết các giai đoạn tâm lý khác nhau mà người tiêu dùng trải qua khi đưa ra quyết định mua hàng. Dưới đây là bảng phân tích của từng giai đoạn:

 • Sự chú ý: Trong giai đoạn này, các nhà tiếp thị nhắm đến việc thu hút sự chú ý của đối tượng mục tiêu thông qua các tiêu đề hấp dẫn, hình ảnh bắt mắt hoặc thông điệp hấp dẫn. Mục đích là tạo ra nhận thức và khiến người tiêu dùng chú ý.
 • Sự quan tâm: Một khi đã thu hút được sự chú ý, các nhà tiếp thị cố gắng tạo ra sự quan tâm bằng cách cung cấp thông tin có liên quan và hấp dẫn về sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này có thể được thực hiện thông qua cách kể chuyện, nêu bật các tính năng và lợi ích độc đáo hoặc giới thiệu lời chứng thực của khách hàng.
 • Mong muốn: Sau khi thu hút được sự quan tâm, mục tiêu là tạo ra mong muốn về sản phẩm hoặc dịch vụ. Các nhà tiếp thị đạt được điều này bằng cách thu hút cảm xúc của người tiêu dùng, chứng minh cách sản phẩm hoặc dịch vụ có thể giải quyết vấn đề hoặc đáp ứng nhu cầu của họ và thể hiện đề xuất giá trị của nó.
 • Hành động: Giai đoạn cuối cùng là nhắc nhở người tiêu dùng hành động, chẳng hạn như mua hàng, đăng ký nhận bản tin hoặc yêu cầu thêm thông tin. Các nhà tiếp thị sử dụng lời kêu gọi hành động thuyết phục, ưu đãi trong thời gian giới hạn hoặc khuyến khích để thúc đẩy người tiêu dùng hành động.

4. Một số ví dụ về mô hình AIDA trong tiếp thị là gì?

Dưới đây là một số ví dụ về cách áp dụng mô hình AIDA trong tiếp thị:

 • Quảng cáo truyền hình: Quảng cáo truyền hình bắt đầu bằng hình ảnh thu hút sự chú ý và âm nhạc lôi cuốn để thu hút sự chú ý của người xem. Sau đó, nó giới thiệu các tính năng và lợi ích độc đáo của sản phẩm để tạo ra sự quan tâm và mong muốn về nó. Cuối cùng, lời kêu gọi hành động được cung cấp, thúc giục người xem truy cập trang web hoặc mua hàng.
 • Chiến dịch tiếp thị qua email: Chiến dịch tiếp thị qua email bắt đầu bằng dòng chủ đề thu hút sự chú ý để khiến người nhận mở email. Nội dung email tập trung vào việc tạo sự quan tâm bằng cách nêu bật giá trị và lợi ích của sản phẩm. Nó tạo ra mong muốn bằng cách trưng bày lời chứng thực của khách hàng hoặc đưa ra các chương trình khuyến mãi độc quyền. Email kết thúc bằng lời kêu gọi hành động rõ ràng, chẳng hạn như nhấp vào liên kết để mua hàng hoặc đăng ký dùng thử miễn phí.
 • Quảng cáo in: Quảng cáo in trên tạp chí hoặc báo bắt đầu bằng dòng tiêu đề hoặc hình ảnh bắt mắt để thu hút sự chú ý của độc giả. Sau đó, quảng cáo sẽ cung cấp thêm thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ để tạo ra sự quan tâm và mong muốn về sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Nó kết thúc bằng chi tiết liên hệ hoặc liên kết trang web để khuyến khích người đọc thực hiện hành động, chẳng hạn như ghé thăm cửa hàng hoặc mua hàng trực tuyến.

5. Mô hình AIDA có thể áp dụng cho tất cả các kênh Marketing không?

Mô hình AIDA có thể áp dụng cho nhiều kênh tiếp thị khác nhau, bao gồm phương tiện truyền thông truyền thống, tiếp thị kỹ thuật số, phương tiện truyền thông xã hội, v.v.

Mặc dù các chiến thuật và chiến lược cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào kênh và đối tượng mục tiêu, nhưng các nguyên tắc cơ bản về thu hút sự chú ý, tạo ra sự quan tâm, tạo ra ham muốn và thúc đẩy hành động vẫn phù hợp.

Các nhà tiếp thị có thể điều chỉnh mô hình AIDA cho phù hợp với đặc điểm và khả năng của các kênh tiếp thị khác nhau để hướng dẫn người tiêu dùng một cách hiệu quả trong quá trình ra quyết định.

Đọc thêm:

Liên hệ với TERUS bằng cách điền thông tin và gửi về cho chúng tôi

Bài viết liên quan